24.Дээд ертөнцөд бас өтлөх, өвдөх, үхэх гэж байх уу?

2017-06-11

Сүнс шинээр мэндлэн бий болдог гэдгээс харахад Төрж үүсэх ухагдахуун байна. Тэнгэрийн оронд эмэгтэй хүн үүрдийн 20-н настайгаараа, эрэгтэй хүн үүрдийн 30-н настайгаар аж төрөх ба хөгшрөлт гэдэг ухагдахуун огт байхгүй. Өвчин гэдэг ойлголт нь Сүнсний ертөнц дэхь өвчин болоод Энэ ертөнц дэхь өвчин гэх ухагдахууны хооронд том ялгаа байгаа. Иймээс илаарших нь хурдан бөгөөд үхэл гэдэг ойлголтгүйгээр үүрд амьдардаг.